Slovenia
logo



EAGLE

Projekt EAGLE vzpostavlja kompaktno kombinacijo industrijskih, MSP in raziskovalnih partnerjev, ki so osredotočeni na prebojno inovacijo na področju naprednih senzorjev za potrebe tovarn prihodnosti.

V okviru projekta EAGLE bomo razvili demonstracijski prototip naprednega 3D senzorskega sistema, ki bo omogočal frekvenčno vizualno kontrolo geometrije kompleksnih predmetov. Prototip bomo validirali in demonstrirali v simuliranem operativnem okolju. Kot primer uporabe smo izbrali odpreške, ki so zaradi inovativnega lightweight designa tehnološko izjemno aktualni, sočasno pa geometrijsko izredno kompleksni izdelki. Odpreški so jekleni, pogosto tudi lakirani, kar pri kontroli povzroča dodatno težavo zaradi odboja svetlobe. Kontrola se bo izvajala z uporabo inovativnih 3D postopkov strojnega vida, ki jih bomo razvili in nadgradili na podlagi lastnih patentiranih rešitev ter preizkusili v okviru projekta. Pri tem bomo razvili več novih prebojnih rešitev, ki bodo predstavljale napredek na področju stanja tehnike.

Razvoj naprednega senzorskega sistema za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov bo potekal v okviru dveh RR faz, industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja. Obsegal bo RR aktivnosti na tehnoloških stopnjah TRL 3–6. V okviru projekta bomo razvili tudi koncept umestitve razvite tehnološke rešitve v industrijsko okolje pametnih tovarn. Prototipno rešitev bomo preizkusili v avtomobilski panogi, kjer je stopnja avtomatizacije dovolj visoka za uvajanje najsodobnejših rešitev na področju avtomatizirane kontrole, v nadaljevanju pa bomo rešitev prenesli tudi na aplikacije v drugih panogah.

Rezultat RR projekta bo prototip naprednega senzorskega sistema za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti. Proizvajalcem z velikoserijsko proizvodnjo bo omogočal proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Sistem ima velik tržni potencial v tovarnah prihodnosti, tako v avtomobilskem sektorju, kot tudi drugih sektorjih na globalni ravni.

Projekt je sofinanciran v višini 1.995.559,47 EUR. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
TPV
Alpineon
FINI



EAGLE