Slovenia
logo


4K
4K

spirit
Ministrstvo za gospodarstvi, turizem in šport
Next Generation EU
noo
dot Naziv operacije: LASERSKI TRIANGULACIJSKI MERILNIK 4K

Konzorcij: Optomotive, mehatronika d.o.o. in Alpineon razvoj in raziskave, d.o.o.
Trajanje: 1.11.2022 - 31.10.2024
Vrednost projekta: 537.876,05 EUR
Predvidena vrednost sofinanciranja: 299.900,47 EUR

»Financira Evropska unija – NextGenerationEU«

Operacija »LASERSKI TRIANGULACIJSKI MERILNIK 4K« je sofinancirana s pomočjo nepovratnih sredstev Evropske unije – NextGenerationEU v okviru Javnega razpisa - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO). Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si).

Spletno mesto razpisa: www.spiritslovenia.si/razpis/382


dot Namen in cilj operacije:

Podjetje Optomotive d.o.o. bo v konzorciju s podjetjem Alpineon d.o.o. v okviru projekta razvilo novo generacijo laserskega triangulacijskega merilnika. Cilj projekta je razviti novo generacijo laserskega triangulacijskega merilnika s horizontalno ločljivostjo 4500 točk, kar pomeni več kot 2x višjo ločljivost in bistveno izboljšane tehnične karakteristike, ki odpravljajo šibke točke preteklih tovrstnih produktov, ki so prisotni na trgu. Gre za napravo, ki v optično zajetem 3D prostoru z lasersko triangulacijo prepozna in zbere različne želene podatke o skeniranem predmetu (o dimenziji, površini, natančnosti obdelave,...). Tovrstni izdelki predstavljajo najpomembnejšo komponento sistemov strojnega vida, ki je nedvomno ena od ključnih tehnologij za učinkovito proizvodnjo v času Industrije 4.0 in 5.0: od postopkov avtomatizacije do pregleda in nadzora kakovosti izdelkov.

optomotive
alpineon